POLITYKA PRYWATNOŚCI KONESER
NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.
Z DNIA 24.04.2020 R.

Informacje ogólne

 1. Operatorem serwisu www.housell.me jest Koneser Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Szczepańska 7/4, REGON: 385286570, NIP: 676-257-63-16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000823249, reprezentowana przez komplementariusza: Koneser Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Szczepańska 7/4, REGON: 385269643, NIP: 676-257-62-33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod następującym numerem KRS 0000822841.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw „ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów (zapisów o zdarzeniach) serwera www przez operatora hostingowego Home.pl, funkcjonującego pod adresem www.home.pl.

Przetwarzanie danych podanych w formularzach

 1. Wysyłanie formularzy kontaktowych odbywa się tylko za Państwa wyraźną
  zgodą.
 2. Wysyłanie formularzy kontaktowych powoduje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koneser Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Szczepańska 7/4, REGON: 385286570, NIP: 676-257-63-16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000823249, reprezentowana przez komplementariusza: Koneser Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Szczepańska 7/4, REGON: 385269643, NIP: 676-257-62-33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod następującym numerem KRS 0000822841 Dane kontaktowe: ul. Szczepańska7/4, 31-011 Kraków, telefon: +48 506 101 997, email: biuro@konesern.co.
 4. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, to jest w celu oferowania usług Administratora, zwłaszcza na drodze marketingu bezpośredniego (telefonicznego, mailowego) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 6. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 7. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu połączenia, Pani/Pana adres IP).
 8. Dane zostały pozyskane przez wypełnienie formularza kontaktowego oraz formularza newsletter na stronie internetowej www.housell.me
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), notariusze, architekci oraz inne podmioty partnerskie biorące udział w realizacji umów kupna-sprzedaży nieruchomości. W szczególności dotyczy to przekazywania informacji podmiotom technicznie realizującym usługi.
 10. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do państw trzecich, tj. do USA w przypadku korzystania przez stronę www.housell.me z takich narzędzi jak Google Analytics itp. oraz w przypadku logowania za pomocą portali Facebook i Google+ na strony, na których udostępnia Pani/Pan dane osobowe do Koneser Nieruchomości. Komisja (UE) w decyzji wykonawczej z 12.07.2016 r. nr 2016/1250 stwierdziła adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, której treść możecie Państwo znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN, zaś firmy Google LLC i Facebook, Inc. prowadzące w/w narzędzia i portale dokonały samocertyfikacji i zobowiązały się przestrzegać zasad ochrony prywatności Tarczy Prywatności UE-USA (https://www.privacyshield.gov/list).
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 13. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, aż do ustania tego celu lub do zgłoszenia sprzeciwu.
 14. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji usługi, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową realizacji usługi.
 15. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

 1. Wysyłanie informacji marketingowych (np. w postaci mailingu) odbywa się tylko za Państwa wyraźną zgodą zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).
 2. Zaznaczenie pola zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych powoduje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koneser Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Szczepańska 7/4, REGON: 385286570, NIP: 676-257-63-16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000823249, reprezentowana przez komplementariusza: Koneser Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Szczepańska 7/4, REGON: 385269643, NIP: 676-257-62-33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod następującym numerem KRS 0000822841. Dane kontaktowe: ul. Szczepańska 7/4, 31-011 Kraków, telefon: +48 506 101 997, email: biuro@konesern.co.
 4. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i handlowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 6. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 7. Dane zostały pozyskane przez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej www.housell.me
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), notariusze, architekci oraz inne podmioty partnerskie biorące udział w realizacji umów kupna-sprzedaży nieruchomości.
 9. Dane podane w formularzach mogą być także przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 13. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, aż do ustania tego celu lub do zgłoszenia sprzeciwu.
 14. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji usługi, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową realizacji usługi.
 15. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

Informacja o plikach cookies (tzw. “ciasteczka”)

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. laptop, telefon, komputer) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości – dane te nie wykorzystują danych osobowych,
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (jeśli usługa wymaga zalogowania), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; reklamowych, w szczególności sieci Google.

Logi serwera (zapisy o zdarzeniach)

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu
  w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu
  administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej
  obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link),
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i nie stanowią przedmiotu ochrony danych osobowych.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy postępować zgodnie z instrukcjami używanej przez siebie przeglądarki internetowej.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od daty publikacji. Może w przyszłości podlegać zmianom. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na tej stronie. Zachęcamy do odwiedzania Strony celem poznania aktualnej wersji